طراحی هوشمند

صنایع مرتبط با ساختمان‌سازی در حال تجربه تحولی عمیق هستند و سیستم‌های پیشرفته مدیریت انرژی سال‌ها است که مورد قبول قرار می‌گیرند.امروزه شیوه‌های مدرن طراحی پایه و اساس سیستم‌هایی را تشکیل می‌دهند که در نوع خود انقلابی در صنعت ساختمان‌های هوشمند به شمار می‌روند. ایده‌های مدرنی چون ذخیره‌سـازی حرارتـی، رطوبـت‌زدایی جذبـی و سیستم‌های کنترل جدید از جمله این فناوری‌ها هستند. فناوری‌های پیشرفته:یـک سـاخـتمان هـوشمنـد بـنـا بـه تـعریـف انـستیتو ساختمان‌های هوشمند بنایی است که با استفاده بهینه از چند عنصر پایه: سازه، سیستم، خدمات و مدیریت و روابط درونی آنها، محیطی مناسب و دارای صرفه اقتصادی ایجاد نماید.

سه خصوصیت یک ساختمان هوشمند:

۱ – قابلیت کار بیشتر برای ساکنان

۲ – ساخت و بهره برداری بسیار بهینه از لحاظ هزینه

۳ – امکانات مجتمع در راستای نظامات طراحی

قابلیت کار بیشتر ساکنان: این هدف بسیار مهمی است چون بر پایه آمار، بیش از ۹۰درصد هزینه‌های جاری ساختمان‌های اداری معمولی مصروف افرادی می‌شود که در آنجا مشغول به کارند و سه عامل در آن نقش دارند:

آسایش:سیستم‌های تاسیساتی جدید می‌توانند در تمام نقاط ساختمان به ساکنان قدرت کنترل کامل بدهند.

کیفیت محیط:در حال حاضر سیستم‌های مدرنی وجود دارند که به ما قابلیت کنترل بسیاری از اجزای موجود در هوای تهویه ساختمان را عرضه می‌کنند.

خدمات:خدمات به ساکنان معمولا دسترسی داشتن به مخابرات، کامپیوتر و یا احتمالا منشی‌گری انگاشته می‌شود. اگر چه تمام اینها بسیار مهمند، اما طراحی‌های آینده‌نگرانه باید خدمات دیگری هم عرضه کنند.

ساختمان‌های دارای صرفه اقتصادی: بهینه‌سازی هزینه‌ها متاسفانه به سادگی گذشته نیست و برای مقایسه حالت‌های مختلف عواملی چون منابع مختلف سرمایه‌گذاری، بـرنامه‌های زمانی، قابلیت‌های ابـزارها، را باید مدنظر قرارداد.

امکانات مجتمع:تغییرات سازه‌ای معمولا باعث ایجاد تغییر در خصوصیات حـرارتـی ساختمان‌ها می‌شوند و اگـر از سیستم‌های مدیریت انرژی پیشرفته استفاده کنیم، می‌توانیم از اینگونه تغییرات بـه نفع خـود و در راستای کـاستن از هزینه‌هـای انـرژی سیستم‌های تاسیسات استفاده کنیم. اگر سیستم‌های مخابرات، کامپیوتر، ارتباطات و کنترل ساختمان را با هم یکپارچه و مجتمع سازیم، احتمال وجود منافع و مزایا بسیار بیشتر است. فهرست ارتباطات درونی این سیستم‌های متنوع به قدری طولانی است که به طور حتم بر هزینه‌های ساخت و راهبری ساختمان تاثیر می‌گذارند.

طراحی ساختمان‌های هوشمند:شـکـوه و جـلال یـک ساخـتمان هـوشمنـد در استیل، فناوری‌های به کار رفته و یا یگانه بودن عملکرد آن نیست، بلکه با آمار و ارقام هزینه‌های ساخت، هزینه‌های عملکرد و راهبری و گزارش‌های مربوطه روشن می‌شود.در مورد ابـزار بـه کـار رفـتـه نـیـز مـی‌تـوان گفت کـه سیستم‌های آنـالـیـز طـراحـی تاسیسات، امـروزه بیشتر بـر شبیه‌سازی مصرف انرژی تاکید دارند.ولی مشکل این است که سرعت ارائه‌ فناوری و تجهیزات جدید چنان بالا رفته است که مهندسان و طراحان انتظار دارند نرم‌افزارهایشان نیز با همین سرعت پیشرفت کنند تا آنها قادر به ارائه طرح‌های جدید و ابتکاری باشند و این مهم به‌وجود آمده است با نرم‌افزار web control (کنترل از راه دور وسایل خانه از طریق بهره‌گیری از شبکه اطلاعاتی جهانی یا اینترنت)

 

تاریخ ساخت و ساز : فروردین 1393
مکان: ترکیه - آنتالیا
ارزش: 1.299.525 تومان
آدرس وبسایت کلیک کنید