برای یک کیلو رنگ سفید نصف قاشق مربا خوری گل ماشی اضافه کنید, اگر رنگ کرم مورد نظر را رنگی دلباز میخواهید به آن مشکی اضافه نکنید و اگر کرم چرک یا خف دوست دارید به آن چند قطره مشکی اضافه کنید.

اگر تمایل به کرم جذاب‌تر دارید برنگ بدست آمده کمی قرمز اضافه کنید تا رنگ شاداب‌تری داشته باشید امادقت کنید از رنگ قرمز زیاد استفاده نکنید بدلیل اینکه رنگ شما را از ترکیب کرمی رنگ خارج خواهد کرد.

و برای رنگ کرم پر رنگتر و سیرتر از مادر رنگهای استفاده شده بیشتر اضافه کنید تا برنگ دلخواهتان برسید.

_ امیدوارم تونسته باشم در این ضمینه کمکی کرده باشم.

برای رنگ آمیزی بهتر و سریعتر با ما تماس بگیرید.