برای چیدمان صحیح ، شناخت فضا و درک مفاهیم پایه دکوراسیون از قبیل مقیاس ،تناسب، خط، تعادل، تقارن و ریتم و هارمونی از الزامات چیدمانی اصولی و حساب شده است که با مشاوره و آنالیز فضا توسط فرد متخصص ، بدست می آید.

چیدمان صحیح در دکوراسیون داخلی

مقیاس و تناسب
مقیاس و تناسب باهم و در دست هم عمل می کنند. مقیاس در حقیقت همان اندازه عناصر و فضا و تناسب رابطه ای است که از نظر اندازه بین اکسسوری و قسمت های مختلف فضا وجود دارد. برای مثال گفته می شود اندازه پنجره با اندازه اتاق متناسب است . ایجاد تناسب بین مقیاس عناصر و قسمت های مختلف فضا هرگز محدود به یک سری قوانین و قواعد خاص نمی شود مثلا گاهی عناصر خیلی کوچک در در یک فضای بزرگ یا عناصر بسیار یزرگ در فضایی کوچک می توتنند جلوه ای مناسب پیدا کنند .

خطوط
یک فضا معمولا با خطوط متعددی تعریف می شود. فضای دوبعدی از سطوح تختی از قبیل دیوارها، کف و سقف تشکیل می شود. اضافه کردن عمق ، فضا را سه بعدی می کند. در برخی از فضاها خطوط علاوه بر تعریف فیزیک فضا، می توانند تاثیر متنوع دیگری نیز بر فضا بگذارند. برای مثال : خطوط عمودی بر رسمیت و وقار دکوراسیون فضا بیافزاید و سقف را بلندتر جلوه دهند. خطوط افقی نیز تاثیر زیادی در ایجاد آرامش و سکون در دکوراسیون هر فضا دارند. خطوط منحنی لطافت و نرمی احساس حاکم بر دکوراسیون را افزایش می دهند .

تعادل
تعادل از دیگر مفاهیم مربوط به فضاست. این مفهوم به وجود توازن و تعادل بین فرم ها و اشکال موجود در یک فضا اطاق می شود. برای مثال تمام وسایل و اکسسوری که در یک فضا قرار می گیرند باید با کل فضایی که در آن قرار دارند هم خوانی و تناسب داشته باشند. با وجود تعادل در دکوراسیون، رابطه بین عناصر با یکدیگر طبیعی به نظر می رسد و دیدن آنها برای چشم راحت تر می شود. برای مثال نصب دو قاب هم اندازه و هم وزن کنارهم روی دیوار بسیار متعادل و شکیل است در حالی که نصب دو قاب با سایز و وزن متفاوت کنارهم هیچ جذابیتی نخواهد داشت.

تقارن
تقارن به معنی قراردادن دو عنصر شبیه به هم از نظر اندازه و شکل در دوطرف یک قسمت مرکزی است. وجود تقارن در دکوراسیون و استفاده از اشیا به صورت متقارن در فضا سبب می شود تا چیدمان حالتی رسمی به خود بگیرد حال اینکه چیدمان هایی که در آن از عناصر به صورت نامتقارن استفاده می شود حالتی غیررسمی دارند.

هارمونی و ریتم
هارمونی در دکوراسیون زمانی به وجود می آیدکه تمام عناصر و وسایل موجود در فضا به نحوی با یکدیگر مرتبط باشند، به گفته دیگر همه عناصر در فضا به نحوی یک طیف رنگی یا طرحی مشترک یا نزدیک به هم را در خود داشته باشند. هارمونی باعث میشود تمام وسایل یا اکسسوری ها در قسمت های مختلف فضا به هم مربوط شوند در حالیکه ریتم سبب میشود تا زیبایی و جذابیت در قسمت های مختلف فضا جریان داشته باشد.