در صورتی که می خواهید نقاشی ساختمان انجام دهید و اگر ساختمان شما تازه ساخت می باشد بهترین زمان برای رنگ آمیزی می تواند بعد از یک سال می باشد تا ساختمان نشست کند و ترک های موجود در ساختمان پیدا شود.
اگر ساختمان شما طول عمر بیشتری داشته و بازسازی شده باشد در این صورت شما باید صبر کنید تا دیوارهایی که بازسازی شده و کاملأ خشک شود و مطمأن شوید که هیچ گونه رطوبتی در آن وجود نداشته باشد و در این حالت ساختمان شما آمادی رنگ آمیزی می باشد
اگر ساختمان شما دارای دیوار هایی با پنل های کنافی می باشد بعد از نصب آماده رنگ آمیزی می باشد بهتر است برای پنل های کنافی برای سقف از رنگ پلاستیک و برای دیوار رنگ روغنی و اکرولیک و یا از پوشش های سلولزی بلکا یا کاغذ دیواری استفاده کنید