اگر ساختمان شما تازه ساخت می‌باشد بهترین زمان برای رنگ آمیزی می‌تواند بعد از یک سال می‌باشد تا ساختمان نشست کند و ترک‌های موجود در ساختمان پیدا شود

اگر ساختمان شما طول عمر بیشتری داشته و بازسازی شده باشد در این صورت شما باید صبر کنید تا دیوارهایی که بازسازی شده و کاملأ خشک شود و مطمئن شوید که هیچ گونه رطوبتی در آن وجود نداشته باشد و در این حالت ساختمان شما آماده رنگ آمیزی می‌باشد

اگر ساختمان شما دارای دیوار‌هایی با پنل‌های کنافی می‌باشد بعد ازنصب آماد رنگ آمیزی می‌باشد بهتر است برای پنل‌های کنافی برای سقف از پلاستیک و برای دیوار روغنی و اکرولیک و یا از پوشش‌های سلولوزی بلکا یا کاغذ دیواری استفاده کنید