پر کاربرد‌ترین رنگ‌ها از نظر میزان انعکاس نور، رنگ روغنی نیمه مات می‌باشد. استفاده از رنگ‌های مات به علت دوام کم به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود لکن امروزه شاهد هستیم که افراد سودجو به علت دانش کم مشتریان بسیار از رنگ‌های مات استفاده می‌کنند. استفاده از رنگ‌های براق نیز توصیه نمی‌شود چرا که نور زیادی را بازتاب می‌کنند و موج‌های دیوارها را که قابل رفع نیستند را نمایان می‌کنند.

پرکاربردترین رنگ از نظر طیف، رنگ‌های مشتق از رنگ سفید هستند مانند رنگ استخوانی، شیری، کرم و ….

پر کاربردترین مارک رنگ‌ها در نقاشی ساختمان با توجه به کیفیت بالای آن‌ها، سحر و هادی رنگ برای رنگ روغنی، پارس بهار و سحر برای رنگ پلاستیک، حریر، پیکو و رونق برای رنگ آکریلیک می‌باشند