پرایمر چیست؟

پرایمر در نقاشی ساختمان نوعی رزین زیر کار میباشد که به جای روغن  زیر کار مورد استفاده قرار میگیرد.

کاربرد پرایمر در نقاشی ساختمان

اولین مرحله در اجرای نقاشی ساختمان برای رنگهای اکریلیک اجرای صحیح  پرایمر بر روی گچ میباشد که اگر به اجرای مناسب پرایمر بر روی ساختمانی  که هنوز رنگ نشده و گچ است توجه مناسب نشود بعدها احتمال پوسته  کردن رنگ اکریلیک از روی گچ زیاد خواهد بود

پرایمر نقاشی ساختمان نوعی چسب محسوب میشود که وقتی روی گچ  اجرا بشود سطح کار را کاملا جلا داده و گچ ساختمان را  اماده اجرای بتونه و رنگ ساختمان میکند.  شکل ظاهری پرایمر نقاشی ساختمان مایعی سفید رنگ شبیه دوغ میباشد  همچنین از نوع دیگر پرایمر برای غیر نفوذ کردن اب در سرویس های  بهداشتی و پشت بام استفاده میشود  برای نقاشی ساختمان با بهترین کیفیت و ضمانت با استفاده از  پرایمر‌های مخصوص زیر کار با ما تماس بگیرید