اول از همه یک نقاش ساختمان خوب نقاشی است که توانایی گروهی بالا و قدرت نظارت بر اکیپ اجرایی و تنظیم کار برای مدت زمان کار، کیفیت و اخلاق حرفه‌ای کاری باشد و در مراحل بعدی

توان کار عملی خوب

داشتن ذوق هنری در ترکیب رنگ‌ها و نوع نقاشی که انجام می‌دهد.

شناخت کافی نسبت به رنگ ها

توانایی انجام کار با حوصله و دقت زیاد همراه با توجه کافی به جزئیات

توانایی کار انفرادی و تیمی

داشتن قدرت مدیریت اجرایی

نداشتن ترس از ارتفاع و توان حفظ تعادل

اطلاع از مسایل بهداشتی و ایمنی کار

هدف ما اجرای نقاشی ساختمان با بهترین کیفیت با بهترین اکیپ اجرایی می باشد