بهترین رنگها برای نقاشی ساختمان کدام رنگها میباشد.

امروزه با رقابتی که بین رنگسازی‌ها در ایران وجود دارد میتوان گفت همه رنگها خوب هستند.

اکثر رنگهایی که در بازار وجود دارد دارای علامت استاندارد و نشان مرغوبیت میباشند و قیمت هایشان تفاوت آنچنانی با یکدیگر ندارند.

اما نقاشی ساختمان زرین باتجربه کاری و استفاده روزانه‌ای که در کارها دارد بهترین رنگ برای اجراء نقاشی ساختمان رنگهای زیر را پیشنهاد میکند.

رنگهای روغنی: سحر هاویلوکس سوپر لوکس ارژنگ

رنگهای پلاستیک: پارس بهار باراد سوپرلوکس پارس بهاران کوپال

رنگهای اکرلیک: پیکو کاپارول ساندکو اطلس