امروزه بسیاری از پیمانکاران نقاشی ساختمان کارها و پروژه های قرارداد شده را به صورت واسطه ای انجام می دهند که این شیوه از کار به ضرر صاحب کار و کارفرما تمام می شود.

قبل از اجرای عقد قرارداد از بی واسطه بودن کار خود مطمئن شوید. پیمانکارانی که واسطه ای کار

می کنند کار را به قیمت واقعی از شما گرفته و با قیمت غیر واقعی به شخص دیگری واگزار می کنند

که این کار باعث می شود شخص دوم به دلیل دادن پورسانت(درصد)به پیمانکار اصلی کار درجه ۲

به شما تحویل دهد.

تجربه چندین ساله ما نشان می دهد که کار نقاشی ساختمان حتما باید با نظارت و تجربه خود مجری به انجام برسد تا کاری بی نقص و درجه ۱ بدست بیاید.

ما با اجرای کار بدون واسطه تمام تجربیات چندین ساله خود را به کار میگیریم تا حق مشتری مداری را ادا کرده باشیم. فقط کافیست یک بار امتحان کنید.