لوکس یعنی با شکوه و پرتجمل و نقاشی ساختمان لوکس یعنی بهترین و با کیفیت‌ترین نوع نقاشی و رنگ امیزی ساختمان برای داشتن نقاشی ساختمان لوکس چند نکته را باید مورد توجه قرار داد اول نوع رنگی که برای نقاشی ساختمان و رنگ امیزی لوکس ساختمان باید مورد استفاده قرار بگیرد باید از بهترین نوع رنگ ساختمان باشد

دوم اکیپ و گروهی که مسئولیت نقاشی ساختمان لوکس را بر عهده میگیرد باید دارای تجربه کافی و سلیقه ذاتی در اجرای کارهای هنری مخصوصا نقاشی ساختمان را داشته باشد

سوم مدریت با نظم و انظباط و با مهارت از لازمه‌های یک نقاشی ساختمان به شکلی لوکس و زیبا میباشد

حال مواردی که کارفرما باید برای داشتن نقاشی ساختمان لوکس مورد توجه قرار دهد تا نقاش ساختمان بتواند موارد ذکر شده را رعایت کند نقش کلیدی را در انجام نقاشی ساختمان لوکس ایفا میکند قیمت نقاشی ساختمان لوکس مهمترین نقش را در اجرای رنگ امیزی ساختمان دارد که متاسفانه اغلب کارفرمایان از قبول قیمت واقعی نقاشی ساختمان امتناع کرده و به دنبال ارزانتربن قیمت نقاشی ساختمان هستند ما با اگاهی بر اینکه بازار رقابتی در هر شغل و صنفی میتواند موجب بهبود و پیشرفت در آن حرفه شود امیدواریم با ارائه قیمت مناسب و اجرای نقاشی و رنگ امیزی لوکس در خدمت همشهریان عزیز تهرانی باشیم