نقاشی و رنگ آمیزی روی دیوار و سقف‌های سیمانی

مهمترین مسئله در مورد نقاشی ساختمان روی سیمان اجرای مناسب پرایمر زیر کار بر روی دیوار سیمانی میباشد که اگر به این مهم توجه نشود به طور حتم رنگ از روی دیوار و سقف سیمانی به دلیل وجود گرد و غبار بر روی دیوار سیمانی پوسته کرده و خراب خواهد شد.

برای اجرای رنگ و نقاشی بر روی دیوارهای سیمانی ابتدا باید سطح دیوار و یا سقف سیمانی را با کاردک و سنباده زبر اهنی به خوبی تراش داده و سنباده کاری کرد به طوری که تمام دون‌های اضافی سطح دیوار سیمانی تراشیده شده باشد سپس با گرفتن گرد و غبار سطح دیوار مهمترین مرحله نقاشی دیوار سیمانی را که همان اجرای پرایمر با کیفیت و غلضت مناسب میباشد باید انجام داد اجرای پرایمر باید به گونه‌ای باشد که حتی یک سانتی متر هم نباید از سطح دیوار بدون پرایمر باقی بماند که اگر این طور باشد همان قسمتی که پرایمر اجرا نشده بعدها پوسته خواهد کرد

شمامیتوانید بعد از اجرای پرایمر دیوار و یا سقف سیمانی مورد نظر را بتونه کاری کرده و با رنگهای اکریلیک یا رنگهای نما نقاشی کنید رنگهای مناسب دیوار و سطوح سیمانی رنگهای نمای ساختمانی میباشند که از مقاومت بیشتری در مقایسه با رنگهای دیگر ساختمانی بر روی سیمان برخوردار هستند که پیشنهاد ما برای دیوار و سقف‌های سیمانی استفاده از رنگهای نمای ساختمان و یا رنگهای اکریلیک داخلی ساختمان میباشد برای اجرای نقاشی دیوار سیمانی نقاشی سقفهای سیمانی و غیره. .

با ما تماس بگیرید