برای محاسبه متراژ دیوارها، طول دیوارها ضرب در ارتفاع دیوار شده و قسمتهایی مانند دربها و پنجره‌ها که بلکا و یا رنگ (نقاشی ساختمان) بر روی آن‌ها اجرا نشده از آن کم می‌شود.

برای محاسبه متراژ سقف نیز طول سقف ضرب در عرض می‌شود.