نحوه اجرای رنگ اکریلیک رنگ حلال آب اکریلیکحتما باید بوسیله غلطک اجراشود و در صورت اجرا با قلم، مجبور به اضافه نمودن آب بیش از مقدار استاندارد به رنگ می‌باشید «تا جای قلم نیندازد» و این کار کیفیت اجرا را پائین می‌آورد.
حداکثر مقدار مجار افزودن آب به این نوع رنگ 25% است و باید به مقدار زیاد میکس شود. با تمام مزایائی که این نوع رنگ دارد ولی استقبال از آن و سفارش اجرای رنگ اکریلیک نسبت به رنگ روغنی نسبتا کم می‌باشد.
علت استقبال خیلی کمتررنگ اکریلیک نسبت به رنگ روغنی قابلیت شستشوی 100% رنگ روغنی است.

به رغم ادعای سازندگان این نوع رنگ: تجربه اجراکنندکان ثابت می‌کند که این رنگ اکریلیک در مقابل آب بسیار مقاوم است ولی قابلیت شستشوی این رنگ نسبت به رنگ روغنی درسطح پایین‌تری قرار دارد، نمی‌توان از این رنگ توقع مقاومت در مقابل آب مثل رنگ روغنی را داشت. . ونیز یکی ازمعایب رنگ اکریلیک این است که اگر مبلمان یا لوازم منزل به تماس پیدا کند به آن چسبیده ورنگ کنده می‌شود. شاید در کشورهای اروپائی و آمریکا معایب رنگ اکریلیک برطرف شده قابلیت شستشوی 100% در این نوع رنگ مشاهده شود ولی در تولیدات ایرانی چنین موردی مشاهده نمیشود. وپوشش دهی رنگ اکریلیک نسبت به روغنی کمتر می‌باشد. تجربه نشان می‌دهد، مارک کاپارول که توسط یک شرکت ایرانی و تحت لیسانس کاپارول آلمان ساخته می‌شود نسبت به دیکر مارک‌ها بهتر است.