به صورت متری و بر اساس جمع متراژ سطوحی که کار روی آن نصب شده محاسبه می‌گردد که هزینه مواد اولیه (پودر بلکا) به کار رفته در هر متر مربع نیز در این هزینه آورده شده است.

اجرا کنندگان بلکا معمولا متراژ دیوار‌ها و سقف محل مورد نظر را محاسبه نموده و با هم جمع می‌کنند. سپس متراژ درب و پنجره‌های ساختمان را از متراژ به دست آمده تفریق می‌کنند و به این شکل متراژ محیط کار به دست می‌آید. پس از آن متراژ کل را در عدد مربوط یه هزینه یک متر مربع ضرب می‌کنند و هزینه بدست آمده را با هزینه‌های جانبی مانند زیر سازی‌های انجام شده مواد مصرفی مانند چسب رزین و غیره جمع می‌کنند. این متداول‌ترین روش بدست آوردن هزینه کل اجرای بلکا می‌باشد.