منظور از قیمت نقاشی در اینجا، هزینه ای است که یک نقاش ساختمان از مشتری می گیرد تا خانه یا آپارتمان و یا هر پروژه نقاشی ساختمان را از صفر تا ۱۰۰ انجام داده و تحویل مشتری بدهد .

قیمت  نقاشی ساختمان
هزینه ای که بابت اجرای کامل نقاشی ساختمان برای مشتری گفته می شود معمولا به دو صورت زیر است :
۱- به صورت متری ( دیوار و سقف به صورت مترمربع و چهار چوب ها و بعضا نرده ها به صورت متر طول )
۲- به صورت حجمی و کنتراتی
در حالت اول وقتی نقاش ساختمان کار را رویت می کند برای شما خواهد گفت که رنگ به ازای متری ….. تومان می باشد. و معمولا چون رنگ سقف یا دیوار یا پنجره ها و درب ها ممکن است با هم فرق کند لذا در ابن حالت برای هر کدام قیمت جدا خواهد داد. معمولا سقف را رنگ پلاستیک و دیوار هم رنگ پلاستیک ، رنگ روغنی یا رنگ اکرولیک قابل شستشو و پنجره و درب و چهارچوب ها را رنگ روغنی و بعضا رنگ اکرولیک استقاده می کنند. قیمت رنگ پلاستیک با قیمت رنگ روغنی متفاوت می باشد. از اینرو اگر شما تمام قسمت های دیوار و سقف را رنگ پلاستیک بخواهید زده شود طبعا یک قیمت خواهند گفت ولی اگر سقف پلاستیک و دیوار روغنی یا اکرولیک بشود دراین حالت دوتا قیمت گفته خواهد شد مثلا گفته میشه رنگ پلاستیک : متری ….. تومان و رنگ روغنی : متری ….. تومان چهار چوب ها متر طول محاسبه می شود. و معمولا اندکی از مترمربع کمتر حساب می شود . پنجره ها به صورت متر مربع و بسته به ساده یا دستگیر بودنش یک یا دو یا سه و بعضا چهار رو محاسبه می شود.

قیمت رنگ سقف
در حالت دوم تمام قسمت های که قراره رنگ کاری بشه، باید به طور دقیق به نقاش گفته بشه و نوع رنگ و حتی فام رنگ هم تاحدودی مشخص بشه. بعد از اون حالا نقاش برای کل آن یه مبلغی را خواهد گفت . دقت کنین که اگر بعدا و حین کار شما کاری را اضافه کرده باشین یا نوع رنگ و یا مارک رنگ را بخواهین عوض کنین باید با نقاش به توافق برسین چرا که نقاش اون مبلغ را با شرایطی که اول کار گفتین، پیشنهاد داده و شرایط جدید خارج از صحبت و توافق محسوب خواهد شد.

قیمت رنگ کاری دیوار
۱-قیمت نقاشی ساختمان به چه عواملی بستگی دارد؟
الف- کیفیت رنگ: کیفیت رنگ به قیمت آن تاثیردارد.رنگهای درجه یک ودو والی آخر در بازار ایران موجود است .در رنگ آمیزی با رنگ استاندارد ایرانی ۳۰درصد هزینه را مصالح و۷۰در صد هزینه را اجرا می برد اگر قیمت نقاشی ۷۰۰۰تومان باشد ۲۱۰۰تومان رنگ و۴۹۰۰تومان دستمزد خواهد شد.بنابرین بیشترین هزینه را دستمزد به خود اختصاص می دهد .هرچه ظرافت کار بیشتر باشد قیمت نقاشی بالاتر خواهد شد.البته این تناسب در دوره های مختلف زمانی اندکی تغییرات داشته است .
ب- سختی کار : دستگیری، ابزار و استفاده از چند رنگ در بک فضا قبمت نقاشی را متغیر خواهد شد.

قیمت نقاشی نرده های ساختمان
ج- ناصاف بودن سطح زیر کار : اگر سطح زیر کار خراب است و احتیاج به لکه گیری و یا بتونه کاری زیاد باشد طبعا هزینه نقاشی را بالا خواهد برد.
۲-چگونه کار خوب را از بد تشخیص دهیم؟
الف-عوامل مختلف در کار خوب تاثیر دارد از جمله نوع رنگ و کیفیت اجرا ، کارفرمایان دقت لازم را در انتخاب رنگ داشته باشند بعضی ازرنگ ها پس از رنگ کردن سطوح صاف و یکنواخت را بدست می دهد و بعضی از رنگ ها به خوبی در سطح پخش نمی شوند و جای قلم موی و غلطک بیش از حد روی سطوح می مانند.
ب- هرچه قدر هم مصالح خوب وعالی باشد ولی اجرا خوب نباشد کار خوب وبا کیفیت نخواهد شد.

قیمت نقاشی پنجره ساختمان
ج – در نهایت باید طبق توافقی که اول کار با نقاش داشتین ، پوشش رنگ به حد مطلوب بوده و سطح یکنواخت حاصل شود .
کار خوب = کیفیت مصالح+ تبحر واجرای صحیح