قیمت نقا شی ساختمان با توجه به نوع رنگ ساختمانی و متراژ ساختمان و نوع زیر کار ساختمان  پس از بازدید توسط نقاش ساختمان تعیین می‌شود.

البته اکثر نقاشان با توجه به هزینه‌ای که دریافت می‌کنند کارهای خود را درجه‌بندی می‌کنند

درجه یک – درجه دو و کار درجه سه.

امروزه با توجه به میزان درامد مردم کمتر نقاشی کار درجه یک انجام می‌دهد چون  کار عالی نیاز به صرف زمان و هزینه مناسب می‌باشد. و مردم هم عادت دارند  بهترین کار را با کمترین هزینه بخواهند که در عمل چنین خواسته‌ای متناقض  می باشد و اجرا هم نمی‌شود.

تجربه ما در امر نقاشی ساختمان نشان می‌دهد که قیمت با توجه به شرایط کار متغییر خواهد بود.

اما ما اطمینان داریم که بهترین قیمت را ارائه خواهیم کرد، شما کیفیت را بخواهید.

با ماتماس بگیرید. بازدید رایگان

 

خدمات ساختمانی زرین

 

 22425340- 09125093116