قیمت فروش مواد اولیه بلکا ( پودر بلکا – خمیر بلکا ) هر کیلو پودر بلکا 10،000 تومان است. این پودرها در بسته بندی 5 کیلو و 10 کیلویی ارائه می شود.

قیمت چسب رزین لیتری 40،000 تومان

ماله مخصوص بلکا 25،000 تومان