بتونه کاری ساختمان یکی از مهمترین فاکتورها برای داشتن زیر‌سازی مناسب برای پوشش نهایی از قبیل رنگ روغنی، رنگ اکریلیک و یا کاغذ دیواری و سایر پوشش‌های نهایی ساختمان میباشد به همین دلیل باید توجه ویژه‌ای بر روی بتونه کاری ساختمان قبل از رنگ و یا کاغذ دیواری کرد. همچنین بتونه کاری سقفها و دیوارهای کاذب کناف هم یکی از مهمترین مراحل اجرای کناف میباشد که باید به بتونه کاری آن توجه ویژه‌ای داشت. در این پست قیمت بتونه کاری روغنی و بتونه کاری کناف را شرح خواهیم داد.

قیمت بتونه کاری روغنی با اجرای روغن زیر کار و یا پرایمر همراه با اجرای بتونه یکسره و ماستیک برای هر متر مربع ۳۰۰۰تومان میباشد که بنا به درخواست مشتری مبنی بر تعداد دفعات بیشتر بتونه کاری این قیمت تا۴۰۰۰ تومان هم اعمال میشود

قیمت بتونه کاری بر روی کناف ساختمان همراه با طیپ و توری ۴۰۰۰ تومان الی۵۰۰۰ تومان میباشد. در مواردی که سقفها یا دیوارهای کناف به اشکال هندسی و یا نور مخفی اجرا شده باشند قیمت بتونه کاری کناف توافقی بین کار فرما و نقاش ساختمان تعیین می شود