علت پوست پوست شدن رنگ روغن وجود رطوبت یا زیرکار نامناسب و رعایت نکردن اصول رنگ آمیزی ساختمان است. پس شما برای اینکه خیالتان راحت شود ابتدا از خشک بودن کامل سقف اطمینان حاصل کنید و از علت رطوبت سقف را پیدا و عیب یابی و تعمیر کنید. سپس تا آنجا که می‌شود عمل تراش دادن و شکافتن ترکها و پوسته‌ها را انجام دهید و اطمینان از خشک شدن سطح سقف کنید. بعد از آن سایر مراحل رنگ امیزی.

پوشش‌های الیافی با هر مارکی کلا در داخل ساختمان توصیه نمی‌شوند به دلایل زیاد. بخصوص برای سقف آشپزخانه که از لحاظ بهداشتی اهمیت ببیشتری دارد. سعی کنید از رنگهای اکریلیک یا روغن با زیر کار مناسب استفاده کنید که خاصیت میکروب کشی دارند.

نقاشی ساختمان زرین- مجری رنگهای روز ساختمانی