پرایمر اکریلیک را با آب به اندازه مورد نیاز رقیق نمائید.

توضیح اینکه پرایمر اکریلیک را آماده به مصرف تهیه نمایید.

در سطوح بیرونی ساختمان از قبیل بتن و سیمان تخته ماله ، شستشو بوسیله واترجت (آب فشار قوی) توصیه میگردد.

بوسیله غلطک، قلم مو یا پمپ رنگ پاش بدون هوا (ایرلس) پرایمر آماده شده را بر روی سطح خشک و فاقد هرگونه آلودگی از قبیل خزه، شوره، جلبک، گرد و خاک، روغن، گریس، چربی و . . . اعمال نمائید.

صبر کنید تا پرایمر اکریلیک خشک گردد. (بسته به درجه حرارت و رطوبت محیط این زمان ممکن است ۶-۴ ساعت به طول بینجامد.

رنگ اکریلیک پایه آب مصارف بیرونی را به اندازه مورد نیاز با آب رقیق کنید.

رنگ فوق را بوسیله غلطک، قلم مو یا پمپ رنگ پاش بدون هوا (ایرلس) بر روی پرایمر خشک شده اعمال نمائید.

حداقل 2 تا 4 ساعت تا اعمال پوشش مجدد صبر کنید.