به طور کلی رنگ بنفش ترکیبی از آبی و قرمز میباشد.

برای ساخت رنگ بنفش روشن و زیبا باید رنگ قرمز و ابی را در رنگ سفید مخلوط کرد. رنگ بنفش طیف رنگی گسترده‌ای دارد مثلا رنگ بنفش هم میتواند مایل به قرمز باشد و هم مایل به آبی.

این شما هستید که مشخص میکنید رنگ بنفشی که میخواهد به کدام سمت و سو مایل باشد، بنفشی که بیشتر به صورتی مایل باشد یا به ابی سرمه‌ای.

برای ترکیب ۲کیلو رنگ سفید به بنفش باید به‌اندازه یک بند انگشت قرمز و یک بند انگشت ابی در سفید مخلوط کرد تا رنگ بنفش ساخته شود.

توجه داشته باشید رنگ بنفش روشن رنگ یاسی نامیده میشود

برای داشتن رنگی زیبا و با کیفیت با قیمت مناسب با ما تماس بگیرید