یکی از اصلی‌ترین مراحل نقاشی ساختمان اجرای درست زیر کار نقاشی ساختمان است. بتونه کاری و اجرای صحیح زیر‌سازی ساختمان شما موجب می‌شود سطحی صاف و صیقلی بعد از رنگ آمیزی داشته باشید بطوری که اگر مراحل زیر‌سازی درست انجام نشود رنگ نهایی کیفیت مطلوب را نخواهد داشت وهزینه شما برای رنگ آمیزی به هدر رفته است.

زیر‌سازی ساختمان برای نقاشی روی گچ بعد از عادی‌سازی سطوح باید با روغن مخصوص زیر کار پوشش داده شود تا بعدها رنگ از روی گج بلند نشود. بعد از اعمال روغن زیر کار مرحله اصلی زیر‌سازی یعنی بتونه کاری باید انجام شود. اگر خانه شما هنوز گچ است و رنگ نشده در نظر داشته باشید که حداقل باید دو دست ماستیک (بتونه یکسره) روی گچ کشیده شود تا کاری با زیر‌سازی مناسب صورت بگیرد. این روزها به دلیل قیمتهای متفاوتی که برای نقاشی ساختمان داده می‌شود این مرحله اصلی کار به درستی انجام نمی‌شود و بعدها باعث رنجور شدن صاحب کار از نقاش ساختمان می‌شود.

اگر خانه شما قبلا کاغذ دیواری یا بلکا و یا مولتی کالر شده باشد زیر‌سازی سختی خواهید داشت. برای زیر‌سازی سه گزینه‌ای که گفته شد باید تمام پوشش قبلی به طور کامل تراشیده شود و حد اقل دو یاسه دست ماستیک روی کار اجرا شود تا کار صاف و صیقلی شود. در مورد مولتی کالر کار سخت‌تر هم است.

واما برای خانه‌های که قبلا رنگ شده‌اند زیر‌سازی راحتتر است بطوری که دو دست لکه گیری کفاف می‌دهد. برای داشتن کاری با زیر‌سازی و رنگی مناسب با ما تماس بگیرید قیمت‌های نقاشی نگین الماس از هر جایی منصفانه‌تر می‌باشد.