رنگ نما مخصوص شرایط آب وهوای رطوبطی شرجی همچون شمال، کیش، ودیگر شهرها.

رنگهای نما به چنددسته تقسیم مشوند رنگهای نانو ورنگهای معمولی رنگهای ساده نما برای شرایط جوی خشک مثل تهران وشهرهایی مثل تهران شاید کاربرد داشته باشدکه باز هم اگر دقت کنید بیشتر نماهایی که در تهران رنگ آمیزی میشود درنهایت پوسته شده وکیفیت خوبی را دارا نمیباشنداما رنگهای پایه آب جدید که باتکنولوژی روزدنیا (اروپا) جدیدن وارد بازارشده‌اند میتوان رنگ آمیزی نما را با کیفیت بسیار بالا انجام دادوسالیان خیال خودرا راحت کنیدرنگهای پایه آب نانو برای شرایط آب وهوای رطوبتی، شرجی، خشک، سردبسیاردوام بالایی رادارامیباشندکه با اجراهای متعددی که درچند سال گذشته درکیش، شمال، تهران، آذربایجان شرقی ودیگر شهرها انجام داده‌ایم برای مااین مهم ثابت شده است ونقاشی رنگهای نمای جوتالشید جوتن مخصوص نما را برای شما عزیزان توصییه میکند

درصورتی که خرید رنگ واجرا ازنقاشی ساختمان زرین باشد ۵سال ضمانت کتبی به شما مشتریان عزیز داده خواهد شد. باسپاس مدیریت نقاشی ساختمان

خدمات ساختمانی زرین

 

 22425340- 09125093116