به طور کلی رنگهای پودری از ترکیب پودر رنگ مورد نظر و کیلر یا جلای وارنیش ساخته شده و با چسبندگی کیلر و جلا ماندگاری پیدا می کنند

رنگ نقره ای هم به شکل پودر در بازار موجود میباشد و هم به شکل رنگ آماده ،یکی از ایراداتی که میتوان از رنگ نقره ای گرفت این است که این نوع از رنگها بعد از اجرا خود به خود کمی تغییر رنگ داده و تیره می شوند

برای این که رنگ نقره ای شما به شکلی زیبا و یک نواخت اجرا شود بهتر است رنگ نقره ای را با دستگاه رنگ پاش یا پیستوله اجرا کنید

پودر نقره ای که شما تهیه می کنید بسیار مهم است به طوری که بعضی از این پودرها کیفیت لازم را نداشته و در انتهای کار رنگ نقره ای شما شبیه رنگ طوسی تیره خواهد شد

همچنین شما میتوانید از رنگهای نقره ای اتومبیل نیز استفاده کنید، بهترین نوع پودر رنگهای نقره ای پودرهای آلمانی نقره ای میباشند، برای ساخت رنگ نقره ای پودر نقره ای را در مقداری کیلر حل کرده کمی رقیق کنید و سپس اجرا کنید توجه داشته باشید پودر باید به اندازه بوده و در کیلر به خوبی حل شده باشد