رنگ روغنی از مقاوم ترین رنگ ها در برابر آب است این رنگ به دلیل اینکه از مواد نفتی ساخته شده است واز رزین نفتی در آن استفاده می شود در مقابل آب مقاومت کامل نشان می دهد وبه جرعت می توان گفت که از تمامی رنگ ها در مقابل آب قوی تر بوده است

در گروه رنگ روغنی از از قوی ترین رنگ می توان رنگ روغنی براق را نام برد که با ایجاد یک لایه براق ومقاوم در برابر آب را ایجاد می کند

رنگ مقاوم بعدی رنگ کنیتکس است که به دلیل نما رنگ بودن این ماده در مقابل آب دارای مقاومت بوده و دارای عمر کاری بالایی می باشد

رنگ مقاوم بعدی رنگ اکرولیک بوده است کهکمتر از رنگ روغنی در مقابل آب مقاومت می کند ولی دارایی ضد آب بودن آن وجود دارد ویک رنگ مقاوم می تواند باشد

در واقع تمامی رنگ های پایه حلال در مقابل آب دارای مقاومت می باشند ولی امروزه رنگ های پایه آب به بازار ارائه شده اند که دارای مقاومت بالای در مقابل آب دارند.