یکی از سئوال هایی که اغلب از ما پرسیده میشود این است که رنگ براق بهتر است یا رنگ مات و آیا رنگ مات قابلیت شست شوی رنگ براق را دارد یا خیر.

به طور کلی رنگهای براق قابلیت شست شوی بسیار بالاتری نسبت به رنگهای مات دارند وهمچنین رنگهای براق دوام بیشتری نسبت به رنگهای مات دارند.

 از طرفی هم طرفداران رنگهای مات هم کم نیستند رنگهای مات به دلیل نداشتن انعکاس نور فضا را دلباز تر و دلچسب تر نشان میدهند.همچنین رنگهای مات موج های موجود روی گچ را نشان نمیدهند.

اگر بخواهم مشکل اصلی رنگهای مات را نسبت به رنگهای براق بیان کنم فقط قابلیت شستشوی کم رنگهای مات هست که جذابیت این رنگ را برای صاحب خانه از بین میبرد.رنگهای مات قابلیت شستشوی کمی نسبت به رنگهای براق دارند.تجربه کاری ما ترکیب رنگ براق و مات را به شرح زیر تائید میکند

 برای رنگ فلزات مثل چهارچوب درب کوچه و غیره رنگ تمام براق برای رنگ دیوارهای ساختمان رنگ نیمه براق(یعنی پنجاه درصد براق پنجاه درصد مات) رنگ مات یا براق برای نقاشی ساختمان برای رنگ دربهای چوبی اتاقها ۷۰درصد براق ۳۰درصد مات برای سقف سرویسها و آشپزخانه۷۰درصد براق ۳۰درصد مات با ما تماس بگیرید