جواب این سوال راباید از کسانی پرسید که کل خانه خود را قبلا کاغذ دیواری کرده‌اند و تمام نقاط ضعف کاغذ دیواری نسبت به رنگ را تجربه کرده‌اند وهمچنین نقاط مثبت کاغذ دیواری نسبت به رنگ را خوب میدانند.

جواب سوالهای بالا از نظر ما به این صورت است که ترکیب کاغذ دیواری با رنگ در نقاط خاص و طراحی شده از خانه بهترین انتخاب میباشد. کاغذ دیواری به تنهایی در تمام دیوارهای خانه گزینه خوبی نیست. همچنین قیمت کاغذ دیواری در مقایسه با رنگ تقریبا دو یا سه برابر میباشد.

توصیه ما به شما به عنوان مجری نقاشی ساختمان و کاغذ دیواری در تهران ترکیب کاغذ دیواری و رنگ در نقاط مشخص شده‌ای از ساختمان میباشد.