خاکستری

یک رنگ کاملاً خنثی است و آن رنگی است که مردم به ندرت دوست دارند یا متنفرند.

خاکستری نمی‌گوید که من مثل آبی سیر، با وفا و قابل اعتماد هستم و آن جذابیت و دینامیکی

قرمز را هم ندارد. خاکستری، نامتعهد، رسمی و با وقار می‌باشد. همچنین خاکستری فاقد گرمی  است و به نظر می‌رسد دور دست و موقر و با ابهت باشد. آزادی از محرک‌های احساسی، به  خاکستری یک رایحه‌ای از قدرت و ثروت می‌بخشد. در کمد شغلی یک آقا برای مثال، یک پیراهن  راه راه خاکستری زغالی رنگ، معتبر‌ترین انتخاب است تا حدی که وکلای دفاع از پوشیدن این رنگ  در دادگاه به خاطر ترس آن‌ها از هیئت ژوری یقه آبی پرهیز می‌کنند. سردی یخی خاکستری باعث  می شود که این رنگ در دکور دفاتر به خوبی عمومیت پیدا کند. به خاطر حالت خنثی و کلاسیک آن،  این رنگ نه دوستانه است و نه کنار گذاشتنی. خاکستری باعث موفقیت و اعتماد به نفس می‌شود. خاکستری همچنین در اجماع با کمال و دانایی است. تصور می‌شوند مردم با موی خاکستری که دارای  عمری از تجربه و دانش هستند.

آگهی کنندگان وقتی می‌خواهند به کناره گیری و نیازهایشان رجوع کنند از عبارت خاکستری استفاده  می کنند. وقتی دوران کودکی طی می‌شود و بزرگ می‌شوند این عبارت مفاهیم متفاوتی را در بر  میگیرد که نشانه پیری است. در بسته بندی، انواع رنگ خاکستری دارای یک جاذبه حیثیتی و اعتبار  و ثروت است. اتومبیل‌های لوکس اغلب با تنالیته‌های نقره‌ای عمومیت دارند.

همچنین بوتیک‌های کلاس بالا، اغلب اجناس را در جعبه‌های خاکستری قرار می‌دهند، به گونه ای  که این رنگ القا کننده یک هدیه گران بها درون آن است. خاکستری متالیک همراه با پیشرفت های  علمی و تکنولوژی به طور بسیار موثر به کار برده می‌شود و وقتی می‌خواهند کالاهای خیلی هنری  و جدید را معرفی کنند. دلیل دیگری که این رنگ بهترین فروش را در خط بالای اتومبیل دارد به خاطر  این است که این رنگ اشاره به انرژی زایی نهفته در زیر کاپوت اتومبیل دارد. پس یک ارتباط بین نقره ای  و سرعت وجود دارد. تصوری که پیوسته در تجارت اتومبیل تقویت می‌شود. در طراحی داخلی،  خاکستری تیره، مجلل و رسمی است اما می‌تواند کمی دلتنگ کننده باشد در حالیکه خاکستری  روشن آرام بخش‌تر است. حتی سایع مانع از یک گفتگوی با نشاط می‌شود.

انواع خاکستری برای اتاق‌هایی مناسب هستند که ساکنین به دنبال آرامشی در ذهن هستند.

جالب توجه است واکنش‌ها نسبت به خاکستری در خانه، اغلب بستگی به جایی داردکه شخص  زندگی می‌کند. اگر آب و هوا (در یک بخش خوب سال) مه آلود و بارانی باشد، اتاق‌های خاکستری  خصوصاً به نظر دلتنگ کننده می‌رسند، خاکستری برای اتاق‌های غذا خوری به خصوص در رنگ  مایه‌های تیره‌تر اگر چه به اتاق، یک ظرافت و زیبایی می‌بخشد اما ایجاد یک زمینه غیر جذاب برای  غذا می‌کند.

روان شناسی رنگ

 خاکستری غیر جذاب به نظر می‌رسد و یک حالتی از رسمی، وقار و اقتدار را نشان می‌دهد. ·

برخلاف قهوه‌ای خنثی، خاکستری فاقد گرمی است که بتواند آن را روراست، موقر و با ابهت بسازد و وقتی به تنهایی مورد استفاده قرار بگیرد، کمی دلتنگ کننده است. · خاکستری القا کننده دانایی  و بلوغ و کمال است و ظاهر ثروتمندانه‌ای می‌بخشد. · خاکستری متالیک، قول پیشرفت‌های علمی  و تکنولوژی را می‌دهد و به همان‌اندازه حسی از سرعت و شایستگی را ایجاد می‌کند. · انواع رنگ  خاکستری، سرد است و در دکور خانه آرامش بخش است. البته مانع از گفتگوهای نشاط انگیز میشود  و یک زمینه غیر جذاب برای غذا ایجاد می‌کند.

 

خدمات ساختمانی زرین