رنگ مات به دلیل مات بودن می‌تواند برای دیوارهایی که موج زیاد داشته باشد مناسب باشد از رنگ مات برای جاهایی که زنجاب داشته باشد هم استفاده می‌کنند

استفاده از رنگ روغنی مات موجب از بین بردن زردی آن می‌شود که زمان خشک شدن آن در یک ساعت و زمان کامل آن در ۲۴ ساعت می‌باشد و بخاطر بسپارید برای بتونه هیچ کاربردی ندارد برای بتونه‌ای این رنگ می‌توانید از بتونه پلاستیک استفاده کنید

رنگ مات قابلیت حل شدن در رنگ روغنی براق را داراست و میتوانید با این کار رنگ براق را نیمه براق کرد