نقاشی ساختمان با رنگ روغنی براق

رنگ روغنی براق به دلیل براقیت در نمای ساختمانو در های ورودی، پنجره ها،نرده ها وچهار چوب در ها مورد استفاده قرار می گیرد

رزین های روغنی در این رنگ باعث براقیت می شود واین روغن وبراقیت باعث می شود آب به آن نفوذ پیدا نکند وبرای پاک کردن آلودگی سطحی مناسب می باشد

از این رنگ به صورت ترکیبی نیز در دیوار های داخلی استفاده می شود

از محدودیت های استفاده از این رنگ در فظاهای داخلی ساختمان می باشد که این رنگ را به صورت خالص نمی توان استفاده کرد این محدودیت به دلیل این است که موج ها رانشان داده ونور را منعکس می کند وزمان خشک شدن آن بالا می باشد برای رفع این مشکل به آن از رنگ روغنی مات اضافه می کنیم تا این براقیت بالا کم تر شود و مناسب برای فظای داخلی شود