رنگ روغنی براق به دلیل براقیت در نمای ساختمان و در‌های ورودی، پنجره‌ها، نرده‌ها و چهار چوب در‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد

رزین‌های روغنی در این رنگ باعث براقیت می‌شود واین روغن وبراقیت باعث می‌شود آب به آن نفوذ پیدا نکند وبرای پاک کردن آلودگی سطحی مناسب می‌باشد از این رنگ به صورت ترکیبی نیز در دیوار‌های داخلی استفاده می‌شود

از محدودیت‌های استفاده از این رنگ در فظاهای داخلی ساختمان می‌باشد که این رنگ را به صورت خالص نمی‌توان استفاده کرد این محدودیت به دلیل این است کهموج‌ها رانشان داده ونور را منعکس می‌کند وزمان خشک شدن آن بالا می‌باشد برای رفع این مشکل به آن از رنگ روغنی مات اضافه می‌کنیم تا این براقیتبالا کم‌تر شود و مناسب برای فظای داخلی شود

خدمات ساختمانی زرین