آیا از رنگ قدیمی و فرسوده منزل و محل کار خود رنج میبرید.

آیا خواهان نقاشی مدرن و کلاسیک هستید .

اگر نگران قطره رنگهایی که بعد از نقاشی

بجا میماند ویا نظافت بعدازنقاشی هستید

دیگر نگران نباشید، نقاشی ساختمانی

زرین در اجرای هرگونه خدمات,نهایت

تلاش وکوشش دراین زمینه را دارد.

ودرخدمت شما عزیزان میباشد.

***ما را تجربه کنید***

شماره تماس جهت مشاوره وارائه خدمات ویژه در سراسر ایران

با مدیریت

خدمات ساختمانی زرین

 

 22425340- 09125093116