قابل اجرا بر روی تمامی سطوح

قابلیت شستشو

چسبندگی بالا

قابل ترمیم

آسانی در اجرای رنگ آمیزی

ضخامت کم

تنوع در طرح و رنگ

بدون نیاز به حلال

کم بو