لوله کشی ساختمان از جمله نکات بسیار مهم در ساختمان است که می بایست حتما به صورت کاملا اصولی و حرفه‌ای صورت گیرد، در لوله‌کشی ساختمان، رعایت قوانین اصولی لوله‌کشی ضروری است.

مشاوره رایگان

  • لوله‌کشی بر اساس قوانین درج شده در مقررات ملی ساختمان
  • لوله‌کشی با تکنیک های مجزا برای آب سرد و گرم
  • لوله‌کشی ساختمان با رعایت اصل افقی بودن لوله‌ها
  • رعایت موارد جلوگیری از بازگشت آب در لوله‌ها
  • رعایت نکات مربوط به انقباض و انبساط لوله‌ها
  • رعایت موارد حفاظت کننده از ترک خوردن سرامیک توسط موج گرمایی درون لوله‌ها
  • رعایت اصل حفظ زیبایی معماری ساختمان در انجام لوله‌کشی

 

لوله‌کشی ساختمان خود را به ما بسپارید

زرین در راستای انجام حرفه‌ای خدمات ساختمانی لوله‌کشی ساختمان، تلاش در جهت استفاده بهینه از ماهرترین نیروها را سرلوحه کار خود قرار داده است.