لوله کشی ساختمان از جمله نکات بسیار مهم در ساختمان است که می بایست حتما به صورت کاملا اصولی و حرفه‌ای صورت گیرد، در لوله‌کشی ساختمان، رعایت قوانین اصولی لوله‌کشی ضروری است.

مشاوره رایگان

  • لوله‌کشی بر اساس قوانین درج شده در مقررات ملی ساختمان
  • لوله‌کشی با تکنیک های مجزا برای آب سرد و گرم
  • لوله‌کشی ساختمان با رعایت اصل افقی بودن لوله‌ها
  • رعایت موارد جلوگیری از بازگشت آب در لوله‌ها
  • رعایت نکات مربوط به انقباض و انبساط لوله‌ها
  • رعایت موارد حفاظت کننده از ترک خوردن سرامیک توسط موج گرمایی درون لوله‌ها
  • رعایت اصل حفظ زیبایی معماری ساختمان در انجام لوله‌کشی

 

لوله‌کشی ساختمان خود را به ما بسپارید

زرین در راستای انجام حرفه‌ای خدمات ساختمانی و لوله‌کشی ساختمان نهایت تلاش خود را برای جلب رضایت شما انجام می‌دهد.