رنگ روغنی از ده ها سال قبل استفاده می شده وای رنگ های اکرولیک تقریبا به تازگی وارد بازار شده اند. رنگ به دلیل اینکه سرب ایجاد می کنند برای بدن مضر می باشند. هرچه دیوار قدیمی تر باشد سرب بیشتری در رنگ آن می تواند وجود داشته باشد نشانه های آن در بدن عصبی شدن ،سردرد ، بدخوابی ، اضطراب ، کم خونی و … می باشد.رنگ های اکرولیک با آب ترکیب می شوند و در رنگ های اکریلیک سرب وجود ندارد. رنگ های اکرلیک مدتها بعد کدر می شوند و رنگشان زردتر می شود . رنگهای اکریلیک تغییر رنگ ندارند و گردوغبار را به خود جذب نمی کنند. رنگ های اکریلیک دارای شفافیت بیشتری نسبت به رنگ های روغنی هستند. زمان خشک شدن رنگ های اکریلیک یک ساعت و رنگ های روغنی ۲۴ ساعت می باشد.