بهترین رنگ برای دیوارهای ساختمان

برای این کار باید ما به چند نکته توجه کنیم که شامل زیر بنای محل کار روشنایی‌های ساختمان در اکثر موارد سقف به صورت سفید لاجوردی وبا مثالح رنگ پلاستیک واکرولیک می‌باشد ولی برای انتخاب رنگ سقف خود را محدود به این رنگ نکنید شما می‌توانید از رنگ‌های ملایم و سرد مثل آبی استفاده کنید

ولی برای محل‌های که با زیر بنای کم هستند بهتر است از رنگ سفید استفاده کنید این کار به این دلیل است که با این کار باعث ایجاد توازن در سقف شده و فظای سقف را بلند‌تر نشان می‌دهد

در محل‌های خصوصی که دارای فظای زیادی هستند رنگ محدودیتی ندارد و شمابا باب شخصیت و علایق خود رنگ را مشخص می‌کنید ولی در فظاهای خاص باید از محودیت رنگ‌ها پیروی کنیم و رنگ مخصوص با همان فظا را انتخاب کنید

در خانه‌ها یا در هر فظای شخصی کوچک باید از رنگ‌های استفاده کنید که فظای شما را محدود و فظای بسته ایجاد نکند مثل رنگ قرمز که رنگ خیلی تندی است سعی کنید که در این فظا‌ها از رنگ سفید یا ترکیبی از رنگ‌های ملایم استفاده کنید