در نقاشی ساختمان برای این کار باید ما به چند نکته توجه کنیم که شامل زیر بنای محل کار روشنایی های ساختمان در اکثر موارد سقف به صورت سفید لاجوردی و با مصالح رنگ پلاستیک و اکرولیک می باشد ولی برای انتخاب رنگ سقف خود را محدود به این رنگ نکنید شما می توانید از رنگ های ملایم و سرد مثل آبی استفاده کنید

ولی برای محل های که با زیر بنای کم هستند بهتر است از رنگ سفید استفاده کنید این کار به این دلیل است که با این کار باعث ایجاد توازن در سقف شده و فضای سقف را بلند تر نشان می دهد

در محل های خصوصی که دارای فضای زیادی هستند رنگ محدودیتی ندارد و شما با باب شخصیت و علایق خود رنگ را مشخص می کنید ولی در فضاهای خاص باید از محدویت رنگ ها پیروی کنیم و رنگ مخصوص با همان فضا را انتخاب کنید

در خانه ها یا در هر فضای شخصی کوچک باید از رنگ های استفاده کنید که فضای شما را محدود و فضای بسته ایجاد نکند مثل رنگ قرمز که رنگ خیلی تندی است سعی کنید که در این فضا ها از رنگ سفید یا ترکیبی از رنگ های ملایم استفاده کنید