استاندارد باشد.

– وقتی درب ظرف محتوی رنگ را باز می‌کنیم باید بدون حباب، پوسته سطحی، کپک، مواد خارجی، مواد حاصل از خوردگی، جداشدگی، رنگ و رسوب سخت باشد.

– اگر جدایی یا دو لایه شدن مشاهده شود، لایه جدا شده بالایی نباید از ۵% کل عمق رنگ موجود در ظرف بیشتر باشد.

– ظرف رنگ باید دارای نشانه‌گذاری باشد، برچسب روی ظرف باید تمیز، خوانا و پاک نشدنی و با اطلاعات زیر نشانه‌گذاری شده باشد:

نام و آدرس کامل تولید کننده؛ ۲. نام یا علامت تجاری؛ ۳. کلمه پوشرنگ پلاستیک یا نیم پلاستیک؛ ۴. نام پوشرنگ؛ ۵. دستور مصرف؛ ۶. تاریخ تولید و انقضاء؛ ۷. حجم یا وزن خالص؛ ۸. علامت استاندارد

– رنگ‌ها در بازار دارای درجه‌بندی هستند. دقت شود که همیشه رنگ درجه یک خریداری شود. همچنین دقت فرمایید که رنگ شما تمام پلاستیک است یا نیم پلاستیک زیرا مقاومت رنگ تمام پلاستیک نسبت به شستشو بیشتر است.Hanging Painter painting wall with roller

شکل ۳. رنگ پلاستیک به خوبی قابلیت اعمال توسط غلطک و قلم را دارد

Plastic Color 4-1 Plastic Color 4-2

شکل ۴. رنگ پلاستیکی که بوسیله غلطک یا اسپری اجرا می‌شود حالت مخملی زیبا و شکیلی دارد که مورد پسند هر سلیقه‌ای قرار می‌گیرد.

شرایط حمل و نگهداری کارگاهی:

بسته‌بندی باید از جنسی باشد که در حین حمل و نقل از مقاومت لازم برخوردار بوده و در آن طوری بسته شود که مانع از ریزش و آلودگی محتویات داخل آن شود. در ضمن ظروف باید قابلیت دربندی مجدد را داشته باشد. جنس ظرف نیز باید از موادی باشد که با محتویات خود واکنش نداشته باشد.

در محل سر بسته و در دمای بین ۵ تا ۳۵ درجه نگهداری شود. معمولاً شرایط نگهداری توسط سازنده بر روی قوطی رنگ درج می‌شود ولی به طور کلی رنگها باید از یخ زدگی محافظت شوند.