1- مواد اولیه پوشش سلولزی (پودر بلکا یا پتینه) به میزان لازم برای اجرا در سطح مورد نظر.

2- یک تشت یا لگن پلاستیکی که بتوان پودر بلکا و آب را در آن مخلوط کرد.

3- یه ماله طلقی یا پلاستیکی مخصوص بلکا سایز متوسط یا بزرگ جهت مالیدن و صاف کردن خمیر بلکا یا پتینه یا رومالین روی سطح مورد نظر.