درنقاشی ساختمان یکی از مهمترین آیتم ها بتونه می باشد. زیرا بتونه هست که زیر کار را برای نقاشی ساختمان آماده می کند.بنابرین ما در این مقاله لازم دانیستیم ساخت انواع بتونه چوب را توضیح دهیم

بتونه چیست؟

به ماده اي گفته مي شود كه براي پركردن منافذ و درز ها و خلل و فرج ها، ترك خوردگي ها، به كار برده مي شود .

آموزش ساخت بتونه چوب :

الف)بتونه چوب تینری :

این بتونه ماده ای است ژله مانند و شفاف كه از تركیب سلولز و مواد رقیق كننده به دست میاید . از این بتونه برای پر كردن زدگیهای كوچك و خلل و فرج چوبهایی درشت بافت استفاده میشود. حلال آن تینر فوری و رقیق شده آن میتواند كار سیلر را انجام دهد. شفافیت این بتونه باعث میشود كه در زیر رنگهای شفاف تا عمق روزنه ها آشكار شود و زیبایی چوب را افزایش دهد. سطح مورد نظر را با تینر یا محلول رقیق شده تیترو سلولز میپوشانند. بعد از خشك شدن آن سطح بتونه شده باید سنباده شود تا فقط بتونه داخل روزنه های چوب باقی بماند. بعد از پرداخت كار می توان سطح كار را آستری زد و یا رنگ كرد.

ب) بتونه همرنگی چوب:

این بتونه از مخلوط گلهای معدنی ، پودر گل سنگ، سریش یا سریشم ورنگهای پودری و آب به دست می آید . از این بتونه برای پر كردن حفره ها و كنده كاریهای . سوراخهای ریز و درشت در چوب استفاده کرد. در مرحله بعد بر روی آنها آستری( هم رنگی) میخورد و به منظور همرنگ كردن آنها با قسمتهای دیگر چوب استفاده میشود رنگینه های معدنی كه در تهیه این بتونه به كار میرود گل مل : كه به رنگ سفید متمایل به زرد است و بیشترین سهم در تهییه بتونه را دارد . گل اخرا : یا اكسید آهن كه به رنگ مایل به قهوه ای است . گل امرا : كه به رنگ قهوه ای تیره است . گل ماشی : به رنگ متمایل به نارنجی است . لاجورد : كه به رنگ آبی تیره ( لاجوردی ) است . گل زرد كرم: به رنگ زرد سیر است . گل سینكا : كه پودر خیلی نرم و به رنگ سفید است. و سریش یا سریشم: که در بتونه کار چسبندگی همه مواد را به چوب دارد. باید توجه داشت كه در ساخت بتونه غلظت آن بسیار مهم است. هر چه رقت (شل بودن) بتونه کم باشد چسبندگی آن نیز بیشتر خواهد شد و نشست آن نیز افزایش خواهد یافت . بعد از پرداخت در محل بتونه شده گودی به وجود میاید برای اینكه بتونه نشست بیشتری نداشته باشد میتوان بتونه را در دو مرحله انجام داد.

2- روش ساخت بتونه برای پتینه

روش ساخت بتونه برای پتینه برجسته روی دیوار، بتونه را چگونه درست کنیم که ترک نخورد؟ برای ساخت بتونه ای که ترک نخورد بهتر است به مواد بتونه شکر و سفیده تخم مرغ اضافه کنید . هم بسیار محکم می شود و هم ترک نمی خورد. اما راحت تر است که بتونه را آماده تهیه کنید.

 

خدمات ساختمانی زرین