برای اینکه بتوانید درب چوبی خانه خود را که دچار ضربه دیدگی شده است و حتی ممکن است سوراخ شده باشد ترمیم کنید، حتما از بتونه چوبی استفاده کنید.

برای اینکار نیاز به خاک اره و چسب چوب دارید و آنرا با هم قاطی کنید سپس با کاردک ولیسه روی درب چوبی بمالید و سپس آنرا صاف کنید.