برای درست کردن بتونه روغنی به مواد زیر احتیاج داریم

  • تینر روغنی
  • مل یا همان خاک بتونه
  • روغن الیف
  • رنگ روغنی آستر
  • آب

پس از اینکه تمامی این مواد را تهیه کردید.

در ابتدا مل بتونه را به‌اندازه‌ای که می‌خواهید بسازد روی یک سطح فلزی یا داخل یک ظرف میریزید.

حال به آن، رنگ روغنی و آب اضافه می‌کنید و خوب با کاردک خود به هم میزنید.

برخی با استفاده از دو کاردک این کار را می‌کنند.

سپس کم کم به آن روغن الیف اضافه می‌کنید تا چسبنده باشد و بتوانید هنگام کشیدن روی سطح دیوار یا سطح فلزی بچسبد.

توجه کنید که همه این کارها باید به‌اندازه انجام شود.

این نکته را به شما باید بگوییم که حتی بین استاد کار‌های نقاش روش‌های ساخت بتونه متفاوت است.

برخی ابتدا مواد را با هم قاطی می‌کنند و بعد مل را به‌اندازه کافی اضافه می‌کنند برخی هم به روشی دیگر.