ابتدا پودر مل را در داخل سطلی ریخته و بعد مقداری رنگ و آب ریخته و آن را مخلوط می کنیم در این مرحله بتونه رنگ پلاستیک آماده است در نقاشی ساختمان برای سطوحی که قبلا رنگ پلاستیک شده این بتونه کاربرد دارد.