رنگ آمیزی و نقاشی ساختمان با پیستوله

در این مطلب به چگونگی استفاده از پیستوله، نوع تنظیمات و ترفند‌های رنگ آمیزی با پیستوله می‌پردازیم….

در هنگام استفاده از پیستوله باید به نکات زیر توجه کنید:

۱- پاشیدن رنگ از راست به چپ و از چپ به راست با سرعت یکنواخت و در هر رفت و برگشت یکبار ماشه را رها کرده و دوباره بگیرید

۲- در موقع پاشیدن حرکت پیستوله باید کاملا موازی سطح باشد حرکت دادن پیستوله در روی کار به صورت قوسی باعث می‌شود فاصله پیستوله نسبت به سطح در وسط کم شده و در کناره‌ها زیاد شود و این خود باعث شکم دادن رنگ در وسط می‌شود.

۳- فاصله پیستوله تا سطح کار باید به‌اندازه و مناسب باشد. فاصله کم باعث تراکم زیاد رنگ گردیده و شره می‌کند (از سطح) و فاصله‌ی زیاد بالعکس باعث پراکندگی رنگ گردیده سطح رنگ دانه دانه یا زبر می‌شود به عبارتی به علت فاصله زیاد پیستوله با سطح رنگ قبل از اینکه به سطح برخورد کند به علت تماس زیاد با هوا پودر می‌شود و بعد از نشستن روی کار سطح را زبر می‌کند

۴- فاصله‌ی مناسب با توجه به انواع مختلف رنگ و غلظتهای گوناگون بین ۲۰ الی ۳۰ سانتیمتر در نظر گرفته شده است. در هر حرکت حدود ۵۰% از قسمت رنگ شده با حرکت قبلی مجددا تحت پوشش حرکت جدید قرار گیرد. علت این امر تراکم متفاوت پاشیدگی رنگ از پیستوله می‌باشدآموزش رنگ آمیزی با پیستوله

۵- در موقع پاشیدن همیشه از طرف خودمان (لبه‌ای که به شما نزدیکتر است) شروع به پاشیدن کنیم تا گرد رنگ به طرف مقابل که رنگ نشده حرکت کند اگر از طرف مقابل بپاشیم گرد رنگ روی کاری که رنگ کرده‌ایم می‌نشیند و کار را زبر می‌کند

۶- درجه حرارت رنگ هنگام پاشیدن و همچنین درجه حرارت قطعه کار در کیفیت کار نقش مهمی ایفا می‌کنند درجه حرارت رنگ در موقع پاشیدن ۲۲ درجه سانتیگراد و قطعه کار از ۲۲ تا ۳۰ درجه توصیه می‌شود

۷- فشار هوای لازم جهت پودر کردن رنگ به جنس و غلظت رنگ بستگی دارد فشار هوای خیلی کم رنگ را کاملا گرد نکرده و سطح رنگ شده چروک بر می‌دارد و فشار هوای زیاد سطح رنگ شده دانه می‌زند پیستوله باید طوری تنظیم شود که هوا و رنگ به یک نسبت متعادل مخلوط واز درپوش پیستوله خارج شود.