مراحل رنگ کاری:

۱-عادی کردن سطوح
۲- روغن‌ کاری
۳- بتونه
۴ -سمباده کاری
۵- آستر اولیه
۶- ترمیم بتونه
۷- سمباده کاری مجدد
۸- آستر دوم
۹ـ سمباده
۱۰- رنگ رویه

کار درجه یک و مورد تائید اتحادیه نقاشان ساختمان حتما باید مراحل ذکر شده را طی کند تا کاری بی نقص و باکیفیت بالا بدست آید.