در ابتدا خواص رنگ آکریلیک (اکریلیک) را بررسی می کنیم.

۱- ساخته شده ازبهترین مواد اولیه وتکنولوژی بالاوسازگار بامحیط زیست وسلامتی انسان. ۲- خشک شدن سریع و چسبندگی عالی و دوام و انعطاف پذیری خوب و قابلیت شستشو و مقاوم به رطوبت و نداشتن بو و حساسیت زایی و تنفس مناسب و عدم جذب چرک و آلودگی و عدم نیاز بهحلال های آلی.

۳ – مناسب برای سطوح گچی، سیمانی، آجری. روش استفاده و آماده سازی سطوح جهت اعمال رنگ های اکریلیک بر پایه آب الف- سطوح گچی ۱- بهتر است سطوح گچی تازه به مدت ۳۰ روز مانده تا خشک شوند، آنگاه رنگ آمیزی بر روی آنها صورت گیرد.

۲- در اثر فرآیند خشک شدن سطوح گچی، نمکهای محلول برروی سطح گچی آمده و بعد از تبخیر آب برروی سطح باقی می مانند که به این نمکها شوره گفته می شود. شوره ها را می توان مطابق استانداردهایبین المللی با استفاده از سرکه خانگی برطرف کرد.

۳- حدود ۵/۰ کیلو گرم سرکه خانگی را با یک گالن آب مخلوط نمائید و آن را کاملاً هم بزنید و با استفاده از پارچه ای آغشته به محلول مذکور کلیه سطوح گچی را از هرگونه شوره برطرف نمائید.

۴- با استفاده از پارچه آغشته به آب، اثرات سرکه را از روی سطح برطرف نمائید و منتظر بمانید تا سطح کاملاً خشک شود.

۵– پس از خشک شدن، سطح آماده پذیرش پرایمر آکریلیک می باشد. ب- برای دیوارهای بیرونی آغشته به جلبک، خزه،گیاهان خاک دار و غیره… ۱- مایع سفید کننده (وایتکس) را به نسبت حجمی ۱ به ۳ با آب مخلوط کنید.

۲– با استفاده از پارچه ای کلیه سطوح را کاملاً آغشته از محلول فوق نمائید (از دستکش و ماسک استفاده کنید) ۳- حدود ۱۵ دقیقه صبر کنید تا کلیه موجودات تک سلولی نابود گردند. ۴- بوسیله کاردک یا ابزار مناسب دیگر سطوح آلوده را کاملاً بتراشید. ۵- با استفاده از پارچه آغشته به آب اثرات احتمالی مایع سفید کننده را از روی سطح برطرف نمائید و منتظر بمانید تا سطح کاملاً خشک گردد.

۶- بعد از خشک شدن، سطح آماده پذیرش پرایمر آکریلیک می باشد. ج- سطوح بتونی یا سیمانی ۱- بهتر است سطوح بتونی یا سیمانی به مدت ۳۰ روز مانده تا خشک شوند و آنگاه رنگ آمیزی برروی آنها صورت گیرد. ۲- چنانچه سطحی آغشته به گریس، روغن یا چربی باشد،باید بوسیله حلال شستشو گردد. ۳- شوره های موجود برروی سطوح بتونی وسیمانی را میتوان با استفاده از اسید کلریدریک صنعتی برطرف کرد. ۴- اسید کلریدریک ۳۷ % را به نسبت وزنی ۱۵ به۸۵ با آب در داخل یک ظرف پلاستیکی مخلوط کنید.

(مراقب باشید باید حتماً اسید به آرامی به داخل آب اضافه گشته و در حین اضافه کردن اسید محتویات ظرف راهم بزنید و حتما از محافظ چشمو صورت استفاده نمایید.)