در نقاشی ساختمان پتینه کاری طرح چوب این روزها با تغییر محسوس ساخت و سازهای ساختمانی از قبیل سقفها و دیوارهای کاذب کناف و موارد مشابه دیگر که بخش زیادی از کار ساخت و ساز ساختمان‌ها را به خود اختصاص داده‌اند که نقش هنر و پتینه کاری برای نقاط مختلف ساختمان