در آپارتمان واقع شده در طبقه همکف فضاسازی ها به نحوی است که اتاق نشیمن، اتاق غذاخوری و آشپزخانه با یکدیگر ترکیب شده اند و اتاق خواب در پشت آشپزخانه واقع شده است. اتاق خواب دیگر و سرویس بهداشتی این واحد در طبقه فوقانی هستند که با یک راه پله مجزا مارپیچی دسترسی آن ها تامین می شود. در آپارتمان دوم، ورودی ساختمان به نشیمنی دسترسی دارد که نور طبیعی از طریق پنچره های سرتاسری آن را روشن می کند. نیم طبقه این واحد مسکونی با یک فرم منحنی از داخل نشیمن قابل مشاهده می باشد. در طبقه فوقانی یک اتاق غذاخوری تعبیه شده است که دید مناسبی به طبقه پایین و خارج از ساختمان دارد. بالکن این واحد که فضای کاملا مناسب برای استراحت می باشد، از داخل آشپزخانه دسترسی دارد.

معماری و طراحی داخلی واحدهای مسکونی در سان فرانسیسکو

معماری و طراحی داخلی واحدهای مسکونی در سان فرانسیسکو

معماری و طراحی داخلی واحدهای مسکونی در سان فرانسیسکو

معماری و طراحی داخلی واحدهای مسکونی در سان فرانسیسکو

معماری و طراحی داخلی واحدهای مسکونی در سان فرانسیسکو

معماری و طراحی داخلی واحدهای مسکونی در سان فرانسیسکو

معماری و طراحی داخلی واحدهای مسکونی در سان فرانسیسکو

معماری و طراحی داخلی واحدهای مسکونی در سان فرانسیسکو